Medezeggenschap

Interne belanghebbenden moeten invloed uit kunnen oefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van de zorgorganisatie. Dat is één van de onderwerpen van de Governancecode Zorg 2022. Medezeggenschap van cliënten en hun verwanten (cliëntenraad) is van groot belang voor de koersbepaling van de zorgorganisatie, het bewaken van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en het delen van waarden en normen. Om deze reden is Kliniek voor Jou van plan om in de toekomst een beleid voor de omgang met medezeggenschapsorganen, zoals een cliëntenraad, op te stellen. In het geval van interesse in het toetreden tot deze cliëntenraad verzoeken wij je e-mailadres met verzoek achter te laten in het contact formulier.

Afspraak maken